Jesteś tutaj
Strona główna > Moda > Wiek młodzieńczy

Wiek młodzieńczy

WIEK  MŁODZIEŃCZY
Wiek ten nazywany też jest teen-age, ponieważ lata od trzynastu  do dziewiętnastu  w języku angielskim mają końcówkę -teen.
Dziewczęta w tym wieku w Ameryce cieszą się swojego rodzaju autorytetem, kierują się swoją modą, maja swoje pisma i kluby. Często proszone są o wyrażenie opinii w różnych sprawach. Rodzice uważają je za nieznośne dzieci, tym niemniej potajemnie są z nich dumni.
We Francji I u nas dzieci pozostają dłużej pod kuratelą. Nie należy jednak wpadać w przesadę. Pozwól więc córce okazać własny gust; chociaż go nie podzielasz, niech będzie tylko zgodny z niezmiennymi zasadami elegancji: odrzuceniem nieładu i pstrokacizny. W dalszym zwracaj uwagę, aby dbała o swoją odzież. Nie może nosić bluzek podartych i brudnych, spódnic zmiętych, kurtek bez guzików. Mowa i jej zachowanie się powinny być poprawne.

Nie pozwól jej rozciągać się w fotelu z nogą niedbale założoną na nogę lub z nogami rozrzuconymi. Zapewne, nie uda ci się zabronić, aby rozmawiała gwarą młodzieży z kolegami lub zapaliła papierosa dla brawury, lecz powinna już rozumieć, że inaczej trzeba się zachować w obecności rodziców i osób starszych i że niedbalstwo jest przeciwieństwem elegancji u dziewczęcia, które stopniowo staje się kobieta.

Nie zmuszaj jej do noszenia podwiązek, z wyjątkiem szczególnych okazji, jak potańcówka, wesele starszej siostry lub przyjaciółki. Staraj się natomiast stopniowo rozwijać jej kobiecość, ponieważ nierzadko młode dziewczę, zwłaszcza gdy zajmuje się sportem lub harcerstwem, okazuje zupełną pogardę dla mody. Chce mieć maniery chłopca i kpi z elegancji. Nie urażaj jej wtedy, używaj raczej dyplomacji niż swego autorytetu.

Top