Usta

Jama ustna składa się z przedsionka i jamy ustnej właściwej. Przedsionkiem nazywa się przestrzeń pomiędzy wargami i policzkami,  zębami i dziąsłami (ujmując sprawę z niewielkim uproszczeniem).
Natomiast przestrzeń pomiędzy uzębieniem, podniebieniem, dnem a łukami podniebiennymi nazywa się jamą ustną właściwą. Wargi ust uformowane są z mięśnia okrężnego pokrytego tkanką łączną, a następnie nabłonkową.

Od strony zewnętrznej wargi są więc pokryte naskórkiem, od strony przedsionka jamy ustnej – nabłonkiem. Pomiędzy skórnym, zewnętrznym a śluzowym przedsionkowym odcinkiem warg znajduje się tzw czerwien warg o budowie pośredniej pomiędzy skórą a błoną śluzową.

Nabłonek błony śluzowej jamy ustnej jest w zasadzie zbudowany podobnie jak naskórek, ale brak warstwy ziarnistej i grubej warstwy rogowej powoduje iż nabłonek jest przezroczysty, dzięki czemu ujawnia się różowoczerwony kolor bogato ukrwionej błony śluzowej. Śluzówki, niesą wyposażone ani w gruczoły łojowe ani w potowe ani wreszcie w mieszki włosowe. Występują tam natomiast gruczoły wydzielające śluz, a w jamie ustnej ponadto – takie fermenty trawienne. Śluzówki jamy ustnej wyposażone są w specjalne zakończenia nerwowe i twory pozwalające odróżniać smaki słodki gorzki słony, kwaśny, a być może także inne. Wraz ze zmysłem powonienia umiejscowionym w śluzówce nosa, a także innymi zmysłami (dotyku, temperatury M. oraz wzroku), smak informuje o jakości spożywanego jadła, a w wielu przypadkach ostrzega przed jego szkodliwością. Zakończenia nerwowe smakowe znajdują się głównie w błonie śluzowej języka i podniebienia.

Powiązane artykuły

Pielęgnowanie biustu

Jednym z najważniejszych elementów zdrowia i urody kobiecej są prawidłowo ukształtowane piersi. Czy trzeba przypominać, że cała zoologiczna gromada do której należy tez gatunek ludzki nosi nazwę ssaków, gdyż pierwszym pokarmem nowo narodzonych organizmów jest pokarm z gruczołu mlecznego matki?

Oczy

Oczy stanowią jeden z najczulszych i najdoskonalszych narządów zmysłów. Wystarczy powiedzieć, że po zaadaptowaniu się: do ciemności, oko jest w stanie dojrzeć płomień świecy z odległości 25 km!