Pielęgnowanie biustu

Jednym z najważniejszych elementów zdrowia i urody kobiecej są prawidłowo ukształtowane piersi. Czy trzeba przypominać, że cała zoologiczna gromada do której należy tez gatunek ludzki nosi nazwę ssaków, gdyż pierwszym pokarmem nowo narodzonych organizmów jest pokarm z gruczołu mlecznego matki?
Piersi przechodzą skomplikowaną ewolucję; o której słów kilka warto powiedzieć. U dzieci płci obojga występują maleńkie brodawki piersiowe z otoczkami. W okresie dojrzewania, tj.w wieku 12-15 lat piersi,a ściślej gruczoły mleczne, zaczynają się rozwijać i to zarówno u chłopców, jak u dziewcząt. Obrzękowi sutków towarzyszy niekiedy ból lub tkliwość bólowa. U chłopców ewolucja ta zostaje szybko zahamowana i gruczoł mleczny zanika, u dziewcząt zaś rozwija się jeszcze przez pewien czas, a wokół niego rozwija się też: tkanka tłuszczowa, wytwarzając typowo kobiecy narząd parzysty, zwany popularnie piersią kobiecą, a naukowo sutkiem.
W pełni rozwinięty sutek dojrzałej dziewczyny składa się z tkanki tłuszczowej, stanowiącej większą część jego objętości, i z tkanki gruczołowej. Sam gruczoł mleczny składa się z kilkunastu promieniście ułożonych segmentów (naukowo: zrazów), których przewody wyprowadzające uchodzą do przewodów mlecznych brodawki piersiowej Ta ostatnia okolona jest tzw otoczką na obwodzie której znajdują się ułożone wianuszkiem gruczoły, Montgomerego stanowiące pewną odmianę gruczołów potowych. Zarówno brodawka, jak i otoczka, różnią się kolorem od otaczającej skóry.


W okresie ciąży część gruczołowa sutka rozwija się intensywnie, aby podołać przyszłym zadaniom wydzielania pokarmu, a brodawka z otoczką ciemnieją. Gdy okres ciąży dobiega końca, sutek wydziela wstępną wydzielinę, zwaną siarą, a po upływie kilkunastu godzin po porodzie pokarm, czyli mleko kobiece. Po zakończeniu okresu laktacji karmienia niemowlęcia pokarm zanika, a tkanka gruczołowa powraca do poprzedniego stanu nieczynnego.
Cała ewolucja anatomiczna i fizjologiczna piersi przebiega pod wpływem działania hormonów przysadki mózgowej, jajników i macicy. Nic więc dziwnego że także w cyklu miesiączkowym zaznacza się czasem niewielka bolesność piersi w określonych dniach.

Powiązane artykuły

SYLWETKA, FIGURA,POSTAWA

Rozwój fizyczny dziewcząt i chłopców przebiega niezupełnie równolegle. Dziewczęta w pewnym okresie, mianowicie pomiędzy 12 a 14 rokiem życia (w przybliżeniu), rosną szybciej od swoich rówieśników chłopców, tzn. roczny przyrost długości ich ciała jest w tym okresie szczególnie duży i wynosi 4,5-5,5 cm rocznie.