Oczy

Oczy stanowią jeden z najczulszych i najdoskonalszych narządów zmysłów. Wystarczy powiedzieć, że po zaadaptowaniu się: do ciemności, oko jest w stanie dojrzeć płomień świecy z odległości 25 km!
Gałki oczne osadzone są w oczodołach ruchomo, a liczne mięśnie pozwalają im na wykonywanie ruchów we wszystkich kierunkach. W przedniej części gałki ocznej znajduje się wypukła i przezroczysta błona rogówka której kształt i osadzenie mozna porówriac ze szkiełkiem zegar kowym. Za rogówką znajduje się wypółniońa płynem przednia komora oka, przesłonięta od tyłu barwną tęczówką którą można porównać do prze słony (diafragmy) aparatu fotograficznego. W rzeczy samej, w środku tęczówki znajduje się otwor, zwany zrenicą rozszerzający się gdy światła jest mało i zmniejszający się przy silnym Oświetleniu. Za tęczówką znajduje się soczewka którą z kolei można porównać do soczewek aparatów filmowych o zmiennej ogniskowej („Zoom”), gdyż dzięki pewnym więzadłom grubość soczewki (a więc jej Ogniskowa i siła łamiąca) ulegają zmianie zależnie od tego, czy człowiek spogląda na przedmiot bliski, czy daleki. Ta zdolność akomodacji jest dobrze rozwinięta u młodzieży, a słabnie około 40 roku życia.


Błona wewnętrzna środkowej i tylnej części gałki ocznej wyposażona jest w specjalny światło i barwoczuły nabłonek, złożony z tzw. pręcików i czopków. Jest to siatkówka, na której tworzy się obraz (odwrócony, rzeczywisty, pomniejszony) jak na matówce aparatu fotograficznego. Ten obraz oglądanych przedmiotów jest przenoszony przez nerw wzrokowy do mózgu i tam uświadamiany.
Oczy osłaniane są powiekami, których śluzówka, zwana spojówką, przechodzi na powierzchnią gałki ocznej. Brzegi powiek opatrzone są rzęsami zabezpieczającymi oczy przed wnikaniem do nich pyłów i zanieczyszczeń. Podobną rolą osłaniającą pełnią także brwi.

Powiązane artykuły

Nos i narząd powonienia

Nos stanowiący początkowy odcinek narządu oddechowego nie jest w zakresie potrzeb higieny i kosmetyki codziennej narządem bardzo skomplikowanym.

MAKIJAŻ

Rozpowszechniony termin „makijaż” no oznaczenie malowania twarzy stanowi polską fonetyczną transkrypcję francuskiego słowa „maquillage”, które oznacza „malowanie”, ale także „fałszowanie”.