Niektóre czynniki zdrowia i urody

Odmrożenia
Przyjęte klasyfikować odmrożenia według ciężkości uszkodzeń tkanek na 3 stopnie. Odmrożenie I stopnia cechuje się zblednięciem skóry, która przestaje odczuwać szczypanie mrozu. Jest to ważny sygnał ostrzegawczy. Trzeba natychmiast przystąpić do rozcierania pobielałej skóry czystą chusteczką (a nie śniegiem, jak zalecały dawne poradniki!). Trzeba też jeśli to możliwe – wejść do ciepłego pomieszczenia i zanurzyć pobielałe ręce do wody o temperaturze pokojowej, potem zaś do łagodnie ciepłej. Po ustąpieniu odmrożenia występuje rumień, tj. zaróżowienie, czasem obrzęk i lekka bolesność. Później objawy te ustępują bez śladu, pozostawiając jedynie zwiększoną wrażliwość odmrożonej okolicy na zimno.


Odmrożenie II stopnia jest sprawą o wiele poważniejszą: na skórze występują pęcherze o treści surowiczej (żółtowodnistej, opalizującej), a czasem nawet krwawej. Takie odmrożenie musi być już leczone fachowo, przez lekarza dermatologa albo chirurga Ostateczny efekt leczenia jest na ogół pomyślny, choć trwa ono dość długo.
Odmrożenie III stopnia następuje po bardzo długim działaniu mrozu, polega na powstaniu głębokiej martwicy, wymagającej długotrwałego leczenia szpitalnego. Owrzodzenia martwicze goją się bardzo opornie, a w wielu przypadkach konieczne staje się amputowanie części objętej zgorzelą.
Wystawienie całego organizmu na bardzo długie działanie zimna może doprowadzić do zamarznięcia na śmierć, co zdarza się niekiedy w warunkach wypraw arktycznych i wysokogórskich, a także w następstwie wielogodzinnego przebywania w bardzo zimnej wodzie po katastrofach morskich.
O zapobieganiu odmrożeniom już była mowa: sprowadza się ono do właściwej odzieży, osłony wrażliwszych części ciała, unikaniu bezruchu, rozcieraniu marznących okolic. Na uwagę zasługuje działanie alkoholu. Otóż, wbrew temu, co niektórzy mówią, alkohol nie zapobiega, lecz ułatwia odmrożenie, a nawet zamarznięcie. Natomiast po powrocie z silnego mrozu kieliszek wina, zwłaszcza grzanego, może pomóc w rozgrzaniu się.

Powiązane artykuły

Budowa skóry

Trzecią warstwą skóry jest tkanka podskórna. Bardzo cienka w jednych miejscach (np na powiekach) i bardzo gruba w innych (np. na pośladkach, w sutkach) tkanka podskórna odgrywa ważną rolę warstwy amortyzującej tzn. ochraniającej przed nadmiernym uciskiem i urazami głębiej położone narządy, a przede wszystkim większe naczynia krwionośne i pnie nerwowe wypełnia ona wolne przestrzenie pomiędzy […]

Ewolucja psychiczna młodzieży

Nie wchodząc w szczegóły bardzo obszernego zagadnienia ewolucji umysłowej i psychicznej młodzieży, któremu poświęcone są liczne poważne publikacje specjalnie poruszone tu zostaną tylko niektóre fragmenty tej problematyki bliżej związane z zagadnieniami higieny i kosmetyki.