Niektóre czynniki zdrowia i urody

Pozostało do omówienia kilka jeszcze ważnych czynników, wpływających na zdrowie i urodę. Niektóre spośród tych czynników mają jednoznaczne działanie negatywne, np. używki, bezsenność, inne zaś mogą działać zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie, zależnie od świadomego ich stosowania, używania lub nadużywania. Do takich należą czynniki klimatyczno-sezonowe, sporty, bodźce psychiczne; stosowane rozumnie mogą stać się bardzo istotnym dodatnim czynnikiem zdrowia i urody, używane bez miary albo bez koniecznego przygotowania mogą przyczynić szkody, a nawet spowodować kalectwo albo ciężkie schorzenie.
ZIMA:
Zima jest porą roku, która niesie młodemu człowiekowi dużo radości, a kosmetologii  dużo problemów. Pozostawiając na uboczu swoiste piękno zimy, piękno ośnieżonych pól i lasów, nawet piękno zimowych wieczorów w mieście; warto podkreślić, że pomiędzy grudniowymi świętami a wiosennym słońcem jest karnawał, a to oznacza sobotnie zabawy i wieczorki towarzyskie, imprezy szkolne i turystyczne, szczyt sezonu teatralnego i koncertowego, wspaniałe sporty zimowe: łyżwy, narty, saneczki, bojery. Jest to zarazem okres wytężonej już pracy w szkołach i wyższych uczelniach. Wczesne zapadanie zmroku sprzyja też chyba solidniejszemu: uczeniu się w powszednie dni, aby móc lepiej spędzić koniec tygodnia.


A jak zima jej warunki klimatyczne działają na skórę? Działanie chłodu na skórę jest trójfazowe. W pierwszej fazie naczynia krwionośne ulegają odruchowemu skurczowi, w związku z czym skóra blednie. W drugiej fazie po kilku minutach naczynia rozszerzają się i skóra ulega zaróżowieniu. Trzecia faza, gdy chłód jest dotkliwy i trwa długo, polega na ponownym poblednięciu skóry wskutek silnego skurczu naczyń włosowatych. 0 ile pierwsze dwie fazy nie kryją w sobie niebezpieczeństw, przynajmniej poważnych o tyle faza trzecia grozi już odmrożeniem. Szczególnie niebezpieczne jest wystawianie na działanie mrozu skóry wilgotnej. Z tego względu trzeba pamiętać o konieczności starannego wycierania rąk po myciu.

Powiązane artykuły

Zęby

Zęby odgrywają wyjątkowo ważną rolę w utrzymaniu zdrowia i estetyki.

Owłosienie

Niemal cała skóra człowieka pokryta jest włosami; wyjątek od tej reguły stanowią dłonie, podeszwy stóp i kilka innych niewielkich obszarów.Ale włosy włosom nierówne.