Jesteś tutaj
Strona główna > Uroda > Choroby zakaźne

Choroby zakaźne

Zmiana pierwotna jest zazwyczaj zupełnie niebolesna. W jednej lub obu pachwinach występuje też zapalenie węzłów chłonnych, które dają się wymacać jako twarde guzki, zupełnie niebolesne. Większość chorych w tym stanie zgłasza się do lekarza, który przeprowadza badanie mikroskopowe i  jeśli w wydzielinie zmiany pierwotnej znajdzie krętki blade rozpoznaje kiłę i rozpoczyna jej leczenie.
Jeśli leczenie nie zostanie przeprowadzone, to choroba :postępuje dalej i po 6 tygodniach od chwili zakażenia można już ją stwierdzić badaniem krwi na odczyn Wassermanna (lub za pomocą innych, pokrewnych odczynów). Po . tygodniach od chwili zakażenia Występuje wysypka na całym ciele, najpierw mało dostrzegalna, plamista, w późniejszych okresach – grudkowa i krostkowa.
Dalsze stadia nie leczonej kiły – to kiła narządów (naczyń, serca i in.) oraz kiła układu nerwowego. Nie leczona kiła kobiety ciężarnej może przenieść się na jej potomstwo i doprowadzić albo do poronienia, albo do urodzenia się chorego płodu.


Opisywanie szczegółowe poszczególnych okresów kiły wykracza poza ramy niniejszego poradnika. Podać jedynie należy, że obecnie leczenie kiły polega na stosowaniu antybiotyków w wysokich dawkach i przez kilka tygodni, zależnie od okresu kiły, w którym rozpoczęto leczenie. W każdym razie, jak powiedziano; rozpoczęcie leczenia w pierwszych tygodniach choroby jest gwarancją pełnego wyleczenia, podczas gdy zaniechanie leczenia doprowadzić może do ciężkiego kalectwa; a nawet do obłędu. Kiła należy bowiem do chorób, które całkowicie skutecznie dają się wyleczyć, a równocześnie należą do najgroźniejszych, jeśli nie są leczone.

Top