Jesteś tutaj
Strona główna > Uroda > Chirurgia estetyczna

Chirurgia estetyczna

Niektóre znamiona usuwa się za pomocą wypalania elektrycznego, a ściślej kilkoma „sposobami elektrycznymi”: jeden sposób to wypalanie rozżarzonym drucikiem platynowoirydowym, który rozgrzewa się dzięki przepuszczaniu przezeń prądu elektrycznego, drugi sposób to zastosowanie aparatu do diatermii krótko lub długofalowej dzięki której w tkance wywiązuje się energia cieplna; trzeci sposób to elektroliza, powstająca dzięki przepuszczeniu prądu galwanicznego (stałego) przez tkankę. Te zabiegi są także bolesne; więc wymagają wstępnego znieczulenia miejscowego.
Znamiona można usuwać również przez zamrożenie do temperatury poniżej 78 C (zestalony dwutlenek węgla CO2), albo nawet do 195 „C (ciekły azot N2) Taki zabieg nie wymaga znieczulenia gdyż znieczulająco działa sama temperatura.


W pewnych przypadkach znamiona usuwa się przyżeganiem chemicznym za pomocą żrących związków, np. kwasu trójchlorooctowego 116 (CCI3COOH).
Wreszcie pewne znamiona usuwa się także za pomocą napromieniowania promieniami X (Roentgena); takie zabiegi wykonuje się jednak znacznie rzadziej i z bardzo ograniczonych wskazań:
Usuwanie bardzo drobnych, powierzchownych znamion lekarz może powierzyć doświadczonej kosmetyczce, ale przeważnie zajmuje się tym sam lekarz dermatolog, kosmetolog, a przy bardzo dużych znamionach wskazana jest interwencja chirurga – plastyka lub estetyka.

Top