Miesiąc: Czerwiec 2016

SYLWETKA, FIGURA,POSTAWA

Rozwój fizyczny dziewcząt i chłopców przebiega niezupełnie równolegle. Dziewczęta w pewnym okresie, mianowicie pomiędzy 12 a 14 rokiem życia (w przybliżeniu), rosną szybciej od swoich rówieśników chłopców, tzn. roczny przyrost długości ich ciała jest w tym okresie szczególnie duży i wynosi 4,5-5,5 cm rocznie.

Papierosy, środki antykoncepcyjne, alkohol

PRZESTARZAŁE TEORIE CZĘSTO MAJĄ DŁUGI ŻYWOT. CZY PAPIEROSY ZAPOBIEGAJĄ PRZYBIERANIU NA WADZE? CZY PIGUŁKI ANTYKONCEPCYJNE I ALKOHOL POWODUJĄ TYCIE? OTO PODSTAWOWE PYTANIA.